Dożynki z udziałem seniorów z gminy Ustka

Dnia 7 września 2019 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Gąbinie odbyły się gminne dożynki.
W uroczystościach dożynkowych wzięli udział  seniorzy, opiekunowie faktyczni, wolontariusz oraz animator lokalny projektu i opiekun wolontariatu z gminy Ustka z projektu ,,Srebrna Sieć”.