Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych

W ramach doposażenia istniejącej wypożyczalni zakupionych zostało 15 łóżek rehabilitacyjnych, 5 wózków inwalidzkich standardowych, 10 rowerów stacjonarnych rehabilitacyjnych.
Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie uczestnikom projektu „Srebrna sieć II”, w zależności od rodzajów niepełnosprawności, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji. Korzystanie ze sprzętu przez seniorów odbywa się zgodnie z zapisami ścieżki reintegracji.

Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20, tel.: 512 079 526.

Zapotrzebowanie na odpowiedni rodzaj sprzętu będzie zgłaszane do animatorów usług opiekuńczych przez uczestników projektu lub ich rehabilitantów.