Do celu bez barier w Gminie Kępice

„Kępice bez barier”– to tytuł projektu w ramach którego realizowana jest usługa  indywidualnego transportu „door to door” (czyli od drzwi do drzwi). Projekt skierowany jest do pełnoletnich  mieszkańców gminy o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają problemy z poruszaniem się.  Wdrożona usługa pozwoli mieszkańcom bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy.

W ramach projektu został zakupiony bus, który  wyposażony jest m.in. w wózek inwalidzki, torby  medyczne, szelki dla psów asystujących. To kompletne wyposażenie, które ułatwi przewóz osób z niepełnosprawnościami. Uruchomiliśmy specjalną infolinię 722 077 230, pod którą w godz. 9-17 można uzyskać szczegółowe informacje oraz umówić transport na konkretny dzień i godzinę. Usługę można również zamówić w Galerii Art. Cafe w Kępicach w godzinach 9-17 oraz droga elektroniczną  transport@kepice.pl

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.