Bal seniora w gminie Słupsk

Dnia 18 października 2019 r. odbył się kolejny Bal Seniora Aktywnego zorganizowany z okazji Dnia Seniora przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku.

W trakcie balu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Srebrne Serce” przeprowadzonego, którego celem było promowanie aktywności seniorów i zaangażowania społecznego osób starszych, wyróżnienie aktywnych seniorów lub innych osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów i społeczności lokalnej oraz upowszechnienie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w Gminie Słupsk.

Laureatkami konkursu zostały panie: Ewa Trapp, Stanisława Kucharska, Elżbieta Zaczek i Irena Rajszczak.

W trakcie balu odbywały się różne konkursy zorganizowane przez wolontariuszy Srebrnej Sieci pod kierunkiem Pani Beata Juryś – opiekuna wolontariatu senioralnego Srebrnej Sieci

Jedną z największych atrakcji wieczoru był występ seniorów z Klubu Senior + w Jezierzycach. We własnoręcznie wykonanych strojach, przy hiszpańskich rytmach zaprezentowali swoje umiejętności taneczne.