Szkolenie kandydatów do świadczenia usług sąsiedzkich w ramach projektu

W dniu 23 maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, odbyło się kolejne szkolenie przygotowujące kandydatów do świadczenia usług sąsiedzkich w ramach projektu. Szkolenie przeprowadziła firma Altra Consulting S. A partner projektu. Trenerzy wyjaśnili uczestnikom czym są i co obejmują usługi sąsiedzkie, jak prawidłowo pracować z seniorem. Osoby starsze to wyjątkowa grupa, która wymaga czasu, troski i interdyscyplinarnej opieki medycznej. Niezależnie od tego, kto podejmuje się opieki, do pracy z seniorami niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Trzeba wiedzieć, jak zapewnić pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, szeroko rozumianej pielęgnacji oraz jak postępować w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Niezmiernie ważna jest zatem cierpliwość, która buduje dobre relacje z podopiecznym, oraz umiejętność słuchania.

Trenerzy zwrócili szczególną uwagę na poszanowanie godności osoby starszej, motywację, zrozumienie. Osoby zainteresowane pracą z seniorem, miały możliwość zadawania pytań, rozmowy oraz konsultacji z trenerami.