Szkolenie seniorów w gminie Kobylnica

W dniu 14.08.2020r. na świetlicy w Kuleszewie odbyły się warsztaty dla seniorów. Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19 w spotkaniu mogło wziąć udział jedynie 6 seniorów.

Tematem spotkania były zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną. Ze względu na falę upałów trener poświęcił szczególną uwagę zagadnieniom związanym z dolegliwościami i zagrożeniami spowodowanymi utrzymującymi się wysokimi temperaturami tj. objawom i zagrożeniom związanym z odwodnieniem, udarem cieplnym i udarem niedokrwiennym.