Szkolenie seniorów gminy Damnica

Dnia 21 lipca 2020 roku odbyło się w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy szkolenie dla seniorów z terenu gminy Damnica.

Uczestnicy na początek wypełnili ankietę wstępnej kwalifikacji , a potem odśpiewali „100 lat” pani obchodzącej 89 urodziny. Następnie brali czynny udział w warsztatach na temat: Inteligencja emocjonalna i społeczna. Wszyscy byli bardzo zaangażowani w rozwiązywanie testów oraz ćwiczeń związanych z wymienionym zagadnieniem. Seniorzy zapewniony mieli transport oraz słodki poczęstunek.